Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Anglický jazyk Mgr. Ivana Pavelková pondelok 13.40-14.40 a štvrtok 14.30-15.30, č.u.219 Viac
Konverzácia v Anglickom jazyku Ing. Tatiana Ciklaminiová streda: 15:15-16:15, piatok : 13:30-14:30, č.u. 108 Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA