Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Anglický jazyk Mgr. Ivana Pavelková utorok 13.30-14.30 a štvrtok 15.20-16.20 č.u.219 Viac
Konverzácia v Anglickom jazyku Ing. Tatiana Ciklaminiová streda: 15:15-16:15, piatok : 13:30-14:30, č.u. 108 Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA Slovensko











Študenstská spoločnosť KORAFIGA