Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Ciklaminiová Tatiana Ing. Predseda PK ANJ,NEJ, EKOKonverzácia v Anglickom jazyku
Horáková Zuzana Mgr. Člen PK NEJ, INF---
Pavelková Ivana Mgr. Člen PK ANJ, RUJAnglický jazyk
Mengyanová Eva Ing. Člen PK ANJ---
Vráblová Adriana PhDr Člen PK NEJ, RUJ, DEJ---
Sarvašová Lýdia Člen PK ANJ, FRJ---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA