Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Oznamy

Nové cieľové požiadavky pre maturantov z anglického jazyka platné od 01.09.2018

Od septembra 2018 sú platné nové cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úrovne B1 a B2. Nájdete ich na uvedenej adrese.

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/anglicky-jazyk_b1b2.pdf

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 26.03.2018 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu sv.Uršuly v Bratislave na Nedbalovej ulici. Výsledky tejto Olympiády boli vyhlásené v Primacionálnom paláci, v Zrkadlovej sieni za účasti veľvyslancov Nemecka a Rakúska, ako aj usporiadateľov tejto olympiády a nesmierne nás potešilo víťazstvo nášho žiaka Michala Schulza, ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii 2D na druhom mieste.

Srdečne gratulujeme a prajem veľa úspechov na budúcich olympiádach nemeckého jazyka.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 13.2.2018 v Trnave na

Gymnáziu J. Herdu, sa náš žiak Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na 1. mieste a postupuje do

celoštátneho kola, ktoré sa bude konať dňa 25.-26.3.2018.

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole. 

Okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 17.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a náš študent Adam Feranec zo IV.B sa umiestnil na druhom mieste.

Dňa 18.1.2018 sa študent Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na prvom mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

K úspechu srdečne gratulujeme.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA