Súťaže

Výsledky krajského kola súťaže ZENITv programovaní a ZENIT WebDeveloper [PK INFO]

V dňoch 28. a 29. novembra 2017 sa konalo krajské kolo ZENIT v programovaní. Z našej školy sa ho zúčastnilo 7 žiakov.

Výsledky

Kategória B:

2. miesto  - Peter Bečka

Kategória WebDeveloper:

2. miesto - Matej Černý

3. miesto - Adam Feranec

3. miesto - Tomáš Puvák

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

[ 30. 11. 2017 ]

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku [PK CUDZIE]

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku [PK CUDZIE]

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, ktorá zahŕňa znalosti zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvanie a čítanie s porozumením a v ústnej časti prácu s obrázkom a riadený rozhovor. Z 11 žiakov, ktorí prezentovali svoje schopnosti v uvedených disciplínach boli najúspešnejší Adam Feranec -1.miesto a Adam Šulák -2.miesto zo IV.B, na treťom mieste získali rovnaký počet Sebastián Miškev z III.B a Shakir Shakjiri z III.D. Veľmi dobré výsledky dosiahli aj Matej Bredik, František Šimon a Martin Prozda.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA