Súťaže

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku [PK CUDZIE]

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku [PK CUDZIE]

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, ktorá zahŕňa znalosti zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvanie a čítanie s porozumením a v ústnej časti prácu s obrázkom a riadený rozhovor. Z 11 žiakov, ktorí prezentovali svoje schopnosti v uvedených disciplínach boli najúspešnejší Adam Feranec -1.miesto a Adam Šulák -2.miesto zo IV.B, na treťom mieste získali rovnaký počet Sebastián Miškev z III.B a Shakir Shakjiri z III.D. Veľmi dobré výsledky dosiahli aj Matej Bredik, František Šimon a Martin Prozda.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

Školský turnaj v sálovom futbale [PK TEV]

Najprestížnejší turnaj počas celého školského roka v sálovom futbale vyhrala trieda 4.D - Cigánik Tomáš, Masarik Lukáš, Novotný Juraj, Žažo Patrik, Nedelka Erik. 2.miesto obsadila trieda 1.C a 3.miesto trieda 2.C. gratulujeme!

[ 20. 11. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA