Súťaže

24. Gaudeamus igitur 2017 M SR Trnava [PK TEV]

3. miesto na majstrovstvách Slovenska - chlapci - silový päťboj : Adam Novák, Matúš Broš, Tomáš Tapušík, René Moravec    Gratulujeme!!!!!!

[ 05. 09. 2017 ]

23. Župná olympiáda 2017 [PK TEV]

1. miesto chlapci silový paťboj  Novák Adam, Broš Matuš, Tapušík Tomáš a Moravec René

2.miesto ľahká atletika : beh na 100m -Jakub Filin, skok do diaľky- Adam Fajmon a štafeta chlapcov na 4x100 m

6. miesto  SPŠE veľký futbal

[ 05. 09. 2017 ]

22. Okresné kolo v atletike [PK TEV]

Bez veľkých ambícií v súťaži družstiev sa naši chlapci zúčastnili okresného kola v atletike. Pretože väčšina z nich bude po 1. mieste z okresu reprezentovať  našu školu na Župnej olympiáde v Trnave vo veľkom futbale. A keďže atletika a futbal budú prebiehať v jeden deň, prednosť tento rok dostal futbal. Dokonca sme ani neobsadili väčšinu atletických disciplín a napriek tomu chlapci s prehľadom vybojovali 2. miesto Na olympiádu postupujú len víťazi jednotlivých disciplín z okresu. Tu sú naše výsledky : 

1.miesto 100 m Jakub Filin, 1.miesto skoko do diaľky Adam Fajmon

2.miesto 200 m Kamil Minárik, 2.miesto 3000 m Samuel Valo, 2.miesto Martin Sklenár, 2.miesto štafeta 4 x 100 m

[ 06. 04. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA