Súťaže

22. Okresné kolo v atletike [PK TEV]

Bez veľkých ambícií v súťaži družstiev sa naši chlapci zúčastnili okresného kola v atletike. Pretože väčšina z nich bude po 1. mieste z okresu reprezentovať  našu školu na Župnej olympiáde v Trnave vo veľkom futbale. A keďže atletika a futbal budú prebiehať v jeden deň, prednosť tento rok dostal futbal. Dokonca sme ani neobsadili väčšinu atletických disciplín a napriek tomu chlapci s prehľadom vybojovali 2. miesto Na olympiádu postupujú len víťazi jednotlivých disciplín z okresu. Tu sú naše výsledky : 

1.miesto 100 m Jakub Filin, 1.miesto skoko do diaľky Adam Fajmon

2.miesto 200 m Kamil Minárik, 2.miesto 3000 m Samuel Valo, 2.miesto Martin Sklenár, 2.miesto štafeta 4 x 100 m

[ 06. 04. 2017 ]

21. Okresné kolo vo florbale [PK TEV]

Ako družstvo naši chlapci obsadili 2.miesto v okrese. Reprezentovali nás : Cigánik, Farkaš, Hulman, Keprt, Lukáčik, Masarik, Mráz, Ryšavý, Štefanka, Tisovský, Varačka, Vondráček . Najlepší strelec turnaja Tomáš Cigánik 3.D   Gratulujeme!!!

[ 06. 04. 2017 ]

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka [PK CUDZIE]

Dňa 15.2.2017 sa konalo v Trnave na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku krajské kolo Olympiády z anglického jazyka pre žiakov základných a stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Našu školu SPŠE reprezentoval Matej Podolan z triedy I.D, ktorý bol víťazom školskej a okresnej súťaže vo svojej kategórii. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti bol vyhodnotený na 4. mieste. Je to veľmi pekný úspech aj s ohľadom na skutočnosť, že je ešte len žiakom 1. ročníka.

K úspechu gratulujeme!

[ 17. 02. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA