Súťaže

Školský stolnotenisoný turnaj [PK TEV]

V poradí tretím školským turnajom v tomto školskom roku bol stolnotenisový turnaj. Víťazstvo si vybojoval Martin Kováč, na 2. mieste skončil Ondrej Hečko, na 3. mieste Andrej Gross a na 4. mieste Juraj Lukáčik. Gratulujeme !!!!

[ 30. 11. 2017 ]

Výsledky krajského kola súťaže ZENITv programovaní a ZENIT WebDeveloper [PK INFO]

V dňoch 28. a 29. novembra 2017 sa konalo krajské kolo ZENIT v programovaní. Z našej školy sa ho zúčastnilo 7 žiakov.

Výsledky

Kategória B:

2. miesto  - Peter Bečka

Kategória WebDeveloper:

2. miesto - Matej Černý

3. miesto - Adam Feranec

3. miesto - Tomáš Puvák

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

[ 30. 11. 2017 ]

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku [PK CUDZIE]

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA