Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania
Anglický jazyk Mgr. Ivana Pavelková utorok 15.45-16.45 a piatok 13.05-14.05 č.u.209
Aplikovaná ekonómia 2 Ing. Beata Ďuračková Utorok 15.00 - 17.00, prípadne podľa potreby
Aplikovaná ekonómia 1 Ing. Eva Rolincová Streda 15.40.-.17.40, prípadne podľa potreby
Robotický Ing. Jozef DRAGULA Utorok 15:20 - 17:35
Bowling Ing. Ľubomír TUCHSCHER Streda 16:15 - 18:15
Realizácia a programovanie mikropočítačov Ing. Juraj GABRIS Streda 15:30 - 17:30
Efektívna práca v sieti Ing. Jaromír Tříska Utorok 14:50 - 17:50 v Lab 106
Projektová príprava MS Ing. Danica Bačová Utorok 15:40 - 17:40, lab.103
Progamovanie v C Ing. Emília Grmanová Utorok 15:40 - 17:40 učebňa 107
Matematický krúžok RNDr. Ľubica MLČÚCHOVÁ streda 14:55 - 15:40, piatok 11:45 - 12:30, alebo podľa potreby
Elektronika Ing. Anton Hrčka Pondelok 15:45 - 17:45
Fotografický krúžok Ing. Ivo Matějka Pondelok 15:45-17:45
Elektrotechnika1 Mgr. Milan Marek Pondelok, 15:45 -18:15
Novinársky Mgr. Daša Chrásteková Streda a štvrtok 15:00 - 16:00 č. 218
Folkórny krúžok PhDr. Miroslav Donoval Štvrtok 18:00 - 20:00, telocvičňa školy
Folklórny Mgr. Petra Klasovitá Utorok 18:00 - 20:00 telocvičňa školy
Literárny Mgr. Emília Sedláčiková Piatok 12:30 - 14:30 č. 2012
Kondičná kulturistika 1 Mgr. Alena Kolníková Štvrtok 14:45 - 16:45
Pohybové hry Mgr. Alena Kolníková Streda 15:40 - 17:40
Volejbalový krúžok Mgr. Marián Lukáč Pondelok 15:40 - 17:40
Kondičná kulturistika 4 Mgr. Marián Lukáč Utorok 15:40 - 17:40
Kondičná kulturistika 3 Mgr. Dušan Legenza Streda 15:40 - 17:40
Florbalový krúžok Mgr. Dušan Legenza Štvrtok 15:40 - 17:40
Kondičná kulturistika 2 Mgr. Emília Sedláčiková Pondelok 15:40 - 17:40

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA