Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania
Konverzácia v Anglickom jazyku Ing. Tatiana Ciklaminiová streda: 15:15-16:15, piatok : 13:30-14:30, č.u. 108
Anglický jazyk Mgr. Ivana Pavelková utorok 13.30-14.30 a štvrtok 15.20-16.20 č.u.219
Aplikovaná ekonómia 2 Ing. Beata Ďuračková Utorok 15.00 - 17.00, prípadne podľa potreby
Aplikovaná ekonómia 1 Ing. Eva Rolincová Streda 15.40.-.17.40, prípadne podľa potreby
Robotický Ing. Jozef DRAGULA Utorok 15:20 - 17:35
Bowling Ing. Ľubomír TUCHSCHER utorok : 16:15-18:15, Bowling centrum
Realizácia a programovanie mikropočítačov Ing. Juraj GABRIS Streda 15:30 - 17:30
Efektívna práca v sieti Ing. Jaromír Tříska Streda 15:15 - 17:15 v Lab 106
Projektová príprava - webové stránky Ing. Danica Bačová Streda 15:00 - 17:00, lab.103
Progamovanie v C Ing. Emília Grmanová Štvrtok 15:15 - 17:15 učebňa 107
Elektronika Ing. Anton Hrčka Pondelok 15:45 - 17:45
Elektrotechnika1 Mgr. Milan Marek Pondelok, 15:45 -18:15
Novinársky Mgr. Daša Chrásteková Streda a štvrtok 15:00 - 16:00 č. 218
Folkórny krúžok PhDr. Miroslav Donoval Štvrtok 18:00 - 20:00, telocvičňa školy
Folklórny Mgr. Petra Klasovitá Utorok 18:00 - 20:00 telocvičňa školy
Literárny Mgr. Emília Sedláčiková Streda 13:30 - 15:30 č. 2012
Prezentácia a propagácia školy Mgr. Alena Kolníková Štvrtok 15:15-17:15
Pohybové hry Mgr. Alena Kolníková Streda 15:15 - 17:15
Volejbalový krúžok Mgr. Marián Lukáč Pondelok 16:00 - 18:00
Kondičná kulturistika 4 Mgr. Marián Lukáč Utorok 15:00 - 17:00
Kondičná kulturistika 3 Mgr. Dušan Legenza Štvrtok 15:00- 17:00
Florbalový krúžok Mgr. Dušan Legenza Utorok 15:00 - 17:00
Kondičná kulturistika 1 Mgr. Jozef Kolník Streda 15:15 - 17:15
Kondičná kulturistika 2 Mgr. Emília Sedláčiková Pondelok 16:10- 18:10

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA