Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania
Konverzácia v Anglickom jazyku Ing. Tatiana Ciklaminiová streda: 15:15-16:15, piatok : 13:30-14:30, č.u. 108
Anglický jazyk Mgr. Ivana Pavelková pondelok 13.40-14.40 a štvrtok 14.30-15.30, č.u.219
Aplikovaná ekonómia 2 Ing. Beata Ďuračková Utorok 15.00 - 17.00, prípadne podľa potreby
Aplikovaná ekonómia 1 Ing. Eva Rolincová Streda 15.40.-.17.40, prípadne podľa potreby
Robotický Ing. Jozef DRAGULA Utorok 15:20 - 17:35
Bowling Ing. Ľubomír TUCHSCHER utorok : 16:15-18:15, Bowling centrum
Realizácia a programovanie mikropočítačov Ing. Juraj GABRIS Streda 15:30 - 17:30
Efektívna práca v sieti Ing. Jaromír Tříska Streda 15:15 - 17:15 v Lab 106
Projektová príprava - webové stránky Ing. Danica Bačová Streda 15:00 - 17:00, lab.103
Progamovanie v C Ing. Emília Grmanová Pondelok 15:15 - 17:15 učebňa 101
Elektronika Ing. Anton Hrčka
Elektrotechnický Mgr. Milan Marek
Aplikovaná ekonómia 1 Ing. Eva Rolincová
Bowling Ing. Ľubomír Tuchscher
Folklórny 1 PhDr. Miroslav Donoval
Realizácia a programovanie mikropočítačov Ing. Juraj Gábris
Silnoprúd Mgr. Rudolf Hudzík
Novinársky Mgr. Daša Chrásteková Utorok 14:30 - 16:00 č. 209
Folkórny krúžok PhDr. Miroslav Donoval Utorok 18:00 - 20:00, telocvičňa školy
Folklórny Mgr. Petra Klasovitá Štvrtok 18:00 - 20:00 telocvičňa školy
Literárny Mgr. Emília Sedláčiková Štvrtok 14:30 - 16:00 č. 109
Prezentácia a propagácia školy Mgr. Alena Kolníková Štvrtok 15:15-17:15
Pohybové hry Mgr. Alena Kolníková Streda 15:15 - 17:15
Volejbalový krúžok Mgr. Marián Lukáč Pondelok 16:00 - 18:00
Kondičná kulturistika 4 Mgr. Marián Lukáč Utorok 15:00 - 17:00
Kondičná kulturistika 3 Mgr. Dušan Legenza Štvrtok 15:00- 17:00
Florbalový krúžok Mgr. Dušan Legenza Utorok 15:00 - 17:00
Kondičná kulturistika 1 Mgr. Jozef Kolník Streda 15:15 - 17:15
Kondičná kulturistika 2 Mgr. Emília Sedláčiková Pondelok 16:10- 18:10

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA