História Domova mládeže

Loger vila r. 1900 V roku 1899 vybudoval fotograf Gustáv Loger na začiatku Kráľovského radu romantickú stavbu, ktorá je doposiaľ známa ako Loger vila. Je to hrázdená stavba. Hrázdené stavby boli vtedy módnym trendom pre vily v kúpeľných a rekreačných miestach.

Budova domova mládeže je na Winterovej ulici č. 70. Slúžila na letné ubytovanie pacientov piešťanských kúpeľov a od roku 1951 poskytuje ubytovanie žiakom stredných škôl. Po osamostatnení SPŠE sú v nej ubytovaní žiaci našej školy. Od 1. septembra 1988 bol DM z technických príčin odstavený. Riaditeľstvo školy zabezpečilo ubytovanie svojich žiakov v DM pri strednej poľnohospodárskej škole a Strednej hotelovej škole v Piešťanoch. Väčšina žiakov bývala v súkromí. Jedáleň DM bola v prevádzke iba v čase podávania obeda.

Loger vila r. 1905 Pohľad od rieky Váh

Od 1. septembra 1993 je už domov mládeže opäť v prevádzke. Bol zrekonštruovaný do svojho pôvodného stavu podľa požiadavok Štátneho pamiatkového ústavu v Bratislave. Rekonštrukcia stála viac, ako sa pôvodne plánovalo. Hlavným investorom bola Školská správa Bratislava VII. Každá izba v zrekonštruovanom DM je štýlovo svojská, preto bolo treba na zariadenie izieb objednať nábytok na mieru. DM dnes slúži k plnej spokojnosti študentov. Nachádza sa v peknom prostredí, pri Váhu. Študenti majú zabezpečenú kvalitnú výchovnú činnosť, slúži im televízor, video a internet.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA