Mimoriadny seminár

 - opakovanie tém POS a ITS sa uskutoční v utorok 27.6.2017 v čase od 8:30 do 12:30 v laboratóriu L 106

Seminár je určený najmä neúspešným maturantom na TČOZMS a žiakom, ktorí nemajú uzavretú klasifikáciu z predmetov POS a ITS. Náplňou seminára je opakovanie problematických tém z oblasti počítačovch a dátových sietí, architektúry počítačov a operačných systémov.

Info tiež na http://pk-info.spsepn.edu.sk/

- Tř - 

Späť Späť

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA