Oznamy

Výstava Titanic v Bratislave

Nielen odborné exkurzie, ale aj exkurzie na rôzne iné témy sú korením štúdia

AK [ 14. 01. 2016 ]

Beseda s legendou

Na pôde našej školy sa dňa 15.12.2016 konala beseda s Ing. Romanom Kiššom - legendou slovenskej počítačovej techniky

AK [ 14. 01. 2016 ]

Burza povolaní a Deň otvorených dverí

Vybrať si a nájsť si v živote správny smer a povolanie bolo hlavnou myšlienkou akcie  Úradu práce.

AK [ 14. 01. 2016 ]

Vianočná a historická Viedeň 2015

Dňa 9. 12. 2015 bola trieda 1.A  výber z ostatných tried  na exkurzii Historická Viedeň a Vianočné trhy

AK [ 14. 01. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA